Menu

Archives

Chemická kotva

pro aplikace exteriéru a interiéru velmi rychlé vytvrzování certifikát ETA pro alkalická prostředu pro kotvení již od -5°C Použití chemické kotvy:  pro venkovní aplikace a alkalická prostředí kotvení ocelových tyčí, patek zábradlí, nosných sloupků, madel, táhel a šroubů Kotvení do podkladů z přírodního kamene, tvárnic, plného zdiva, dutých cihel apod. Je určená předevšim k použití