Menu

Projektování a instalace FVE

Nabídka projektování a instalace FVE

  • Potřebujete navrhnout fotovoltaiku na Vaši střechu? Potřebujete spočítat návratnost vložené investice?
  • Máte zájem pouze o solární panely nebo jiné komponenty pro stavbu fotovoltaické elektrárny?
  • Chcete instalovat solární panely na Vaši střechu a nevíte si rady nebo hledáte někoho zkušeného?
  • Anebo potřebujete kompletní podporu od vyřízení dokumentů, přes instalaci až po záruční i pozáruční servis?

Nevěříte? Přesvědčte se!

ibc solar premium partnerNaše společnost – REPAM ELEKTRO s.r.o., spolupracuje se skutečnými odborníky, kteří mají mnohaleté zkušenosti. Naším partnerem je renomovaná a silná německá společnost IBC SOLAR AG, jejíž stěžejní činností je právě fotovoltaika a to již od roku 1982, kdy se datuje její vznik.
Fotovoltaika je ve své podstatě velmi důmyslný koncept získávání elektrické energie a díky zkušenostem, které nám naši partneři poskytli, dokážeme navrhnout vhodné a komplexní řešení v různých podmínkách.

Díky velmi dobré spolupráci a objemu odběrů jsme se v roce 2010 stali Premium Partner of IBC.

Poskytujeme kompletní servis

ibc solar pc manager
Aby vše fungovalo bez chyb a s vysokou efektivitou, využíváme pro projektování profesionální program pro návrh systému fotovoltaiky. Díky rozsáhlé databázi střídačů několika výrobců a celé řady fotovoltaických panelů navrhneme systém s co nejlepším využitím střídače, vhodně rozvrhneme solární panely do větví, provedeme simulace zastínění případných překážek na střeše, včetně návrhu upevňovacího systému se statickou kontrolou.

Tím naše práce nekončí. Stejně jako jiná složitá zařízení i solární panely a vůbec celá elektrárna se pro svůj bezvadný chod neobejde bez pravidelných kontrol – revizí, které samozřejmě zajistíme také.

Otázky týkající se fotovoltaiky

Obecné otázky a odpovědi na téma fotovoltaika a solární panely, viz. internetové stránky Energetického regulačního úřadu (ERU) – zde.

Pro jakékoliv dotazy použijte emailovou adresu: janovsky@repam.cz, nebo volejte +420 602 733 120 (Ing. Janovský).

Fotovoltaika – stav v roce 2016

Předpokládá se zjednodušení legislativy pro výstavbu FVE. Možná podpora v rámci zelená úsporám.

Fotovoltaika – stav v roce 2015

Ani pro tento rok Energetický regulační úřad nestanovil žádnou výkupní cenu pro výrobu elektrické energie ze slunečního záření, nyní je tedy stavba FVE nevýhodná.

Fotovoltaika – stav v roce 2014

Pro letošní rok Energetický regulační úřad nestanovil žádnou výkupní cenu pro výrobu elektrické energie ze slunečního záření, čili stavba FVE je v současné době ekonomicky nevýhodná.

Cenové rozhodnutí ERU zde.

Fotovoltaika – stav v roce 2013

Sazby jsou v letošním roce rozdílné pro elektrárny do 5kWp a od 5,01kWp do 30 kWp. Kvůli změnám výkupních cen se prodlužuje doba návratnosti.

Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření:

fotovoltaiky stav 2013 tabulkaVýkupní ceny na elektřinu pro výrobu elektřiny využitím slunečního zařízení zveřejněné na stránkách Energetického regulačního úřadu k nahlédnutí zde.

V tomto roce je výkupní cena vyrobené energie fotovoltaické elektrárny do výkonu 30 kWh 2,83 Kč/kWh (přímá dodávka) a 2,28 Kč/kWh (zelený bonus). Výkupní cena bude pravidelně valorizována min o 2% ročně. Pro plátce DPH je výkupní cena cenou bez DPH a 21 % DPH je připočítáváno při fakturaci.

Ukázkový příklad výpočtu návratnosti fotovoltaické elektrárny o výkonu 10kWp, zelený bonus:

Rok uvedení FVE do provozu 2013
Předpokládaná počáteční investice 350 000 Kč
Do provozu uvedena FVE s výkonem 10 kWp
Předpokládaná výroba energie za rok 1 000 kWh na instalovaný kWp tj. 10 000 kWh
Odhadovaná vlastní spotřeba v roce 2013 3 000 kWh
Přebytek energie v roce 2013 (to, co v daný okamžik nejste schopni spotřebovat) 7 000 kWh
Náklady na nákup elektřiny představují 4,50 Kč/kWp
Odměna za celou vyrobenou FV energii v režimu zeleného bonusu 2,28Kč
Odměna za přebytek energie dodané do sítě 0,4 Kč/kWh

 

Výpočet pro rok 2012:

Celková výroba energie v roce 2012
10 kWp * 1 000 kWh/kWp = 10 000 kWh

Podíl vlastní spotřeby
3 000 kWh / 10 000 kWh = 0,3 * 100 = 30%

Odměna za celkovou výrobu energie FVE
2,28 Kč/kWh * 10 000 kWh = 22 800 Kč

Odměna za přebytek
0,4 Kč/kWh * 7 000 kWh = 2 800 Kč

Uspořené náklady na nákup elektřiny
4,50 Kč/kWh * 3 000 kWh = 13 500 Kč

Celková odměna při vlastní spotřebě = 22 800 + 2 800 + 13 500 = 39 100 Kč
Návratnost
= 350 000/ 39 100 = 8,9 let

Když budeme předpokládat, že výkupní cena bude garantována na 20 let (ve skutečnosti bude úspora vyšší, protože ceny energií rostou). Celkový výnos investice za 20 let bude 782 000 Kč (39 100  * 20 = 782 000 Kč).

V případě, že odečteme od výnosu za 20 let počáteční investici 300 000 Kč zjistíme, že investor vydělá o 432 000 Kč více než do systému vložil.

Pro srovnání:

Odměna při přímém výkupu  = 2,83Kč/kWh * 10 000 kWh = 28 300Kč
39 100 – 28 300 = 10 800Kč

Výhoda vlastní spotřeby oproti přímému výkupu je 10 800 Kč.

Vše je závislé na tom, kolik toho investor sám spotřebuje, ideální je proto spotřebovat vše.

Pozn.: V cenách nejsou uvedeny náklady spojené s údržbou systému apod.