Menu

Upozornění

Vážení zákazníci,

od 1. 9. 2011 došlo k velmi výraznému zdražení  všech značek zářivkových trubic, kompaktních zdrojů, výbojek a dalších zdrojů!

Důvodem tohoto navýšení je drastické zvýšení ceny luminoforu, který se používá k výrobě těchto zdrojů.

Vzácné zeminy jsou klíčovým prvkem při výrobě třípásmových luminoforů zářivek s vysokou účinností. V současnosti 95% produkce zajišťují zpracovatelské závody v Číně a jejich export je výrazně zdaněn a řízen. Vzhledem k tomu, že si Čína uvědomila, že bude potřebovat více vzácných zemin pro výrobu elektroniky, zavedla vláda nové tarify a regulace exportu.

Ceny vzácných zemin od té doby neustále rostou, v některých případech až na 3 500% cen z ledna 2010. V důsledku regulace export vzácných zemin poklesl mezi léty 2009 a 2010 o 40%. V první polovině roku 2011 ve srovnání s předchozím rokem poklesl export o dalších 35%.

Světové zásoby vzácných zemin jsou značné, především ve Spojených státech, Rusku, Austrálii a Grónsku. Prakticky výhradním producentem je dnes ale Čína. Ostatní producenti ji nebyli od roku 1990, kdy se otevřel důl v Bayan Obo, schopni konkurovat cenou. Obnovení těžby v ostatních zemích bude nějakou dobu trvat vzhledem k negativním vlivům na životní prostředí (radioaktivní solanka, silné kyseliny) a neexistenci efektivní technologie těžby.

V důsledku zvyšování cen vzácných zemin již firma Osram Sylvania oznámila pravidelné zvyšování cen lineárních a kompaktních zářivek s účinností od 1.července 2011 až do doby, než dojde ke stabilizaci trhu. U ostatních výrobců lze očekávat podobnou reakci.

kolektiv firmy REPAM ELEKTRO s.r.o.