Menu

Ukončení výroby a dovozu klasických zářivek

Vážení zákazníci,

dovolte nám Vás informovat o změnách ve směrnici EU ROHS2011/65/EU. Kompaktní zářivky s nástrčnou paticí a všechny zářivky T5/T8 se již po 25. únoru respektive 25. srpnu 2023 nemohou dostat na trh EU.


ROHS – PŘEHLED ZMĚN

Směrnice RoHS zakazuje používání rtuti ve výrobcích určených k osvětlování. Směrnice však obsahuje výjimky pro zářivky T5 a T8, kompaktní zářivky s nástrčnou paticí (CFLni), vysokotlaké výbojky (HPD) a speciální sv. zdroje (např. UV-C sv. zdroje). 

Tyto výjimky, definované v příloze III nařízení EU, byly změněny a doplněny. Důsledky jsou takové:

  • Zákaz veškerých CFLni zdrojů od 25. února 2023
  • Zákaz veškerých zářivek T5 a T8 od 25. srpna 2023
  • Prodloužení výjimky pro vysokotlaké výbojky (HPD) na 3 až 5 let
  • Prodloužení výjimky pro speciální sv. zdroje na 3 až 5 let

V souladu s novelizovanou směrnicí RoHS se už od 25. února 2023, respektive od 25. srpna 2023, výše uvedené sv. zdroje nesmí uvádět na trh v EU. Nadále však bude možné doprodat a využít uskladněné zásoby.

Zde si můžete stáhnout PDF, kde je přehledně uvedeno, čeho se změny směrnice týkají: LDV ROHS info.pdf